Category

Asian Art (1)

Books & Manuscripts (1)

Fine Chinese Paintings (76)

 

Lot 1 - LENG MEI (1677 – 1742). Scholar’s Desk Items....

Sold for £12,000

Includes Buyer's Premium

Lot 3 - YUN SHOUPING (follower of, 1633 – 1690)....

Sold for £280

Includes Buyer's Premium

Lot 5 - QIAN XUAN (follower of, 1235 – 1300). Rider...

Sold for £2,200

Includes Buyer's Premium

Lot 6 - ANONYMOUS. Scholar with Ladies and Attendants....

Sold for £1,000

Includes Buyer's Premium

Lot 8 - QIU YING (attributed to, circa 1494 – 1552)....

Sold for £4,800

Includes Buyer's Premium

Lot 9 - ANONYMOUS. Lohans. hand coloured Chinese ink...

Sold for £2,000

Includes Buyer's Premium

Lot 10 - ANONYMOUS. Warrior. ink and colour on silk,...

Sold for £550

Includes Buyer's Premium

Lot 12 - FANG ZHUANG. CHEN WENWU (1892 – 1972). WANG...

Sold for £1,000

Includes Buyer's Premium

Lot 13 - GUO ZHONGFU. Figures Traversing the Landscape....

Sold for £1,000

Includes Buyer's Premium

Lot 14 - LANG JINGSHAN (Long Chin-san, 1892 – 1995)....

Sold for £3,400

Includes Buyer's Premium

Lot 15 - XU LIANG. Figures. ink and colour on paper,...

Sold for £450

Includes Buyer's Premium

Lot 25 - LIU SONGNIAN (follower of, 1174 – 1224)....

Sold for £8,000

Includes Buyer's Premium

Lot 26 - DING YUNPENG (attributed to, (1547 – 1628)....

Sold for £1,400

Includes Buyer's Premium

Lot 32 - QI BAISHI (attributed to, 1864 – 1957)....

Sold for £500

Includes Buyer's Premium

Lot 33 - QI BAISHI (attributed to, 1864 – 1957). Bottle...

Sold for £60,000

Includes Buyer's Premium

Lot 38 - YU FEIAN (1888 – 1959). Magpies. ink and...

Sold for £190,000

Includes Buyer's Premium

Lot 39 - LI KERAN (1907 – 1989). Landscape. ink on...

Sold for £48,000

Includes Buyer's Premium

Lot 43 - VARIOUS ARTISTS. Various Subjects. ink on...

Sold for £1,000

Includes Buyer's Premium

Lot 44 - Xu Beihong Xiaopin. book of 8 Chinese...

Sold for £200

Includes Buyer's Premium

Lot 45 - Chengdu Shi Bi Jia Shi Fa Pu. two volumes in a...

Sold for £1,300

Includes Buyer's Premium

Lot 47 - Shizhuzhai Jianpu [Ten Bamboo Studio Catalogue...

Sold for £1,700

Includes Buyer's Premium